Servizo de Madrugadores e Tardíos

dormidoPara axudar a conciliar a vida familiar coa vida laboral, o Centro permanece aberto desde as 07,40 da mañá ata as 20,00 horas da tarde, de maneira que as familias que o desexen poidan distribuír mellor o seu horario.