Relación de alumnos admitidos xestionados pola comisión de escolarización

RELACIÓN DE ALUMNOS ADMITIDOS XESTIONADO POLA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2018