Nova representante das nais e pais no Consello Escolar

Unha vez realizada a votación o pasado luns 26 de novembro e ter feito o reconto de votos, a candidata elexida foi Dona Alicia Martínez Díaz.

Dende o colexio queremos agradecer a participación tanto dos votantes coma das dúas candidatas.