Educación Viaria

O venres 26 de outubro os nenos e nenas de 4º de Educación Primaria participaron no programa de Educación Viaria promovido pola Policía Local do Concello de Santiago de Compostela.

Este programa ten como obxectivos incorporar nos escolares, hábitos de seguridade e de colaboración na súa condición de peóns e de condutores de bicicletas e ciclomotores e adquirir actitudes positivas ante as normas de convivencia cidadá,concretamente as que regulan a circulación.

Por outra banda a visita ás instalacións da Policía Local busca dar a coñecer o funcionamento deste organismo como servizo público municipal e o procedemento para a utilización dos seus servizos, aproximar á comunidade escolar á análise dos valores e mecanismos que rexen o funcionamento das sociedades e, en especial, os relativos aos dereitos e deberes da cidadanía e finalmente apreciar os valores e normas básicas presentes na convivencia na cidade, fomentando actitudes de respecto e colaboración.

Galería de imaxes