Admisión de alumnado curso 2019-2020

Para o vindeiro curso 2019-2020 foron admitidas todas as solicitudes feitas en prazo para 4º de Educación Infantil.

Sen embargo, unha solicitude non foi admitida para 1º de Educación Primaria por falta de prazas vacantes.