Autorizacións

AUTORIZACIÓN A OUTRAS PERSOAS PARA RECOLLER NO CENTRO AO ALUMNADO

AUTORIZACIÓN PARA ABANDONAR SÓ(A) O CENTRO