Actividades extraescolares

A formación impartida aos nosos alumnos e alumnas no horario normal tratamos decomplementala ofrecéndolles a posibilidade de asistir a diversas Actividades Extraescolares.

Hai dous tipos de Actividades:

GRATUITAS, impartidas polo profesorado do Centro.

DE PAGO, impartidas por profesores e monitores contratados.

HORARIOS DAS ACTIVIDADES

3 ANOS
 • 3 ANOS
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 17.00 a 18.00
 • ESTUDIO
 • MANUALIDADES - ESTUDIO
 • EDUCACIÓN MUSICAL - ESTUDIO
 • DEBUXO E PINTURA - ESTUDIO
4 ANOS
 • 4 ANOS
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 17.00 a 18.00
 • INGLÉS - ESTUDIO
 • MANUALIDADES - ESTUDIO
 • EDUCACIÓN MUSICAL - INGLÉS - ESTUDIO
 • DEBUXO E PINTURA - ESTUDIO
5 ANOS
 • 5 ANOS
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 17.00 a 18.00
 • PASITO DE BAILE - FÚTBOL SALA (ata as 18:30) - ESTUDIO
 • MANUALIDADES - INGLÉS - ESTUDIO
 • EDUCACIÓN MUSICAL - ESTUDIO
 • PATINAXE - DEBUXO E PINTURA - ESTUDIO
 • INGLÉS - TAEKWONDO
1º PRIMARIA
 • 1º PRIMARIA
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 12:30 a 13:30
 • INGLÉS
 • INGLÉS
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 17.00 a 18.00
 • PASITO DE BAILE - FÚTBOL SALA (ata as 18:30) - ESTUDIO
 • MANUALIDADES - ESTUDIO
 • EDUCACIÓN MUSICAL - ESTUDIO
 • PATINAXE - DEBUXO E PINTURA - ESTUDIO
 • TAEKWONDO
2º PRIMARIA
 • 2º PRIMARIA
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 12:30 a 13:30
 • INGLÉS
 • INGLÉS
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 17.00 a 18.00
 • PASITO DE BAILE - FÚTBOL SALA (ata as 18:30) - ESTUDIO
 • MANUALIDADES - ESTUDIO
 • EDUCACIÓN MUSICAL - ESTUDIO
 • PATINAXE - DEBUXO E PINTURA - ESTUDIO
 • TAEKWONDO
3º PRIMARIA
 • 3º PRIMARIA
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 12:30 a 13:30
 • INGLÉS
 • INGLÉS
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 14:15 a 15:00
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 17.00 a 18.00
 • PASITO DE BAILE - ESTUDIO
 • MANUALIDADES - ESTUDIO
 • FÚTBOL SALA (ata as 18:30) - ESTUDIO
 • PATINAXE - DEBUXO E PINTURA - ESTUDIO
 • TAEKWONDO
4º PRIMARIA
 • 4º PRIMARIA
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 12:30 a 13:30
 • INGLÉS
 • INFORMÁTICA
 • INGLÉS
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 14:15 a 15:00
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 17.00 a 18.00
 • PASITO DE BAILE - ESTUDIO
 • MANUALIDADES - ESTUDIO
 • FÚTBOL SALA (ata as 18:30) - ESTUDIO
 • PATINAXE - DEBUXO E PINTURA - ESTUDIO
 • TAEKWONDO
5º PRIMARIA
 • 5º PRIMARIA
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • DE 12:30 a 13:20
 • INFORMÁTICA
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 14:15 a 15:00
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • DE 17:00 a 18:00
 • PASITO DE BAILE - INGLÉS - ESTUDIO
 • MANUALIDADES - ESTUDIO
 • FRANCÉS - ESTUDIO
 • PATINAXE - DEBUXO E PINTURA - ESTUDIO
 • TAEKWONDO
6º PRIMARIA
 • 6º PRIMARIA
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • DE 12:30 a 13:20
 • INFORMÁTICA
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • De 14:15 a 15:00
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • RONDALLA E CORO
 • Luns
 • Martes
 • Mércores
 • Xoves
 • Venres
 • DE 17:00 a 18:00
 • PASITO DE BAILE - INGLÉS - ESTUDIO
 • MANUALIDADES - ESTUDIO
 • FRANCÉS - ESTUDIO
 • PATINAXE - DEBUXO E PINTURA - ESTUDIO
 • TAEKWONDO